MainBoard 1432673
06 nov 2020

Domáci používatelia si často chybne zamieňajú pojmy akými sú pamäť (počítača, tabletu či smartfónu) s dátovým úložiskom zariadenia (označovaný ako HDD, SSD, FlashDisk).

Hovoria napr.:

Mám plnú pamäť, vyčisti mi programy, ktoré nepoužívam!


V tomto článku popisujem základné pojmy a rozdiel medzi pamäťou (RAM) zariadenia a veľkosťou dátového úložiska (HDD, SSD/Flash)

Pevný disk

disk

je zariadenie, ktoré je určené na uchovávanie vysokej kapacity dát v počítači, zariadení.
Dáta ostávajú zapísane na pevnom disku aj po jeho vypnutí.
Na pevnom disku sú uložené tvoje dáta, dokumenty, fotky, či nainštalované programy a samotný operačný systém.
Klasický pevný disk je médium zostavené zo sady pevných platní, kotúčov, ktoré sú umiestnené nad sebou. Na každú platňu sa zapisujú údaje prostredníctvom megnetickej čítacej/zapisovacej hlavy.

SSD disk

SSDModernejšou alternatívou sú SSD disky Solid-state drive, ktoré sú rýchlejšie, majú vyššiu odolnosť voči mechanickým vplyvom a majú nízku spotrebu. V takomto disku sa nič nehýbe. Je zostavený z pamäťových buniek, ktoré majú obmedzený počet prepisov, čiže životnosť je stanovená. Tento typ diskov sa nachádzajú takmer v každom počítači, notebooku, tablete či telefóne.

 

RAM Random Access Memory

RAMoperačná pamäť počítača, ktorá je extrémne rýchla a má schopnosť zapisovať a čítať dáta z ktoréhokoľvek miesta pamäte. Keď sa počítač, tablet, či telefón vypne, vymažú sa všetky dáta z tejto pamäte.
Veľkosť pamäte RAM sa udáva v GB gigabajtoch a v súčastnosti je štandardom v počítači/notebooku 8 GB RAM.
Pamäť pracuje na určitej frekvencii, frekvencia pamäte vplýva na grafický výkon počítača.
Máme rôzne typy pamätí, najviac známe sú DD3 a DDR4.

 

CPU procesorCPU

central processing unit, alebo centrálna procesorová jednotka,
pracuje len s nulami a jednotkami, čiže binárne operácie (v dvojkovej sústave),
skladá sa z veľkého počtu tranzistorov
tranzistory sú prepínajú do stavu 0 alebo 1
počet takýchto zmien stavov tranzistorov za jednotku času sa nazýva frekvencia procesora
kmitočet - najčastejšie sa uvádza GHz gigahertz alebo aj MHz megahetrz

Viacjadrový procesor
da sa povedať, že sa jedná o CPU obsahujúce viac samostatných výpočtových jednotiek. V jednej chvíli dokážu spracovať, obsluhovať niekoľko programov naraz a nezávisle
Na trhu máme dvoch hlavných výrobcov procesorov - Intel a AMD.
Procesor je osadený do matičnej dosky počítača prostredníctvom konektora, ktorý sa nazýva aj Socket procesora.
Procesor obsahuje aj vyrovnávacie pamäte označované ako cache procesora. Sú to rýchle pamäte, ktoré sa delia do vrstiev - Layer L1, L2, L3 cache.
L3 cache - zväčša platí, že čim je väčšia tým lepšie
L2 cache a L1 cache sú implementované na jadre CPU a majú aj vyššiu rýchlosť v porovnaní s L3


6. 11. 2020 2021 12 MyProfile Pic v2 Roderik Kucavik Zdieľať článok:

2 layers

Chceš spoľahlivého správcu IT?

Ozvi sa a spravím poriadok aj v tvojom systéme.

Formulár